Velkommen

På Fuglsanggårdsskolen er vi p.t. ca. 700 elever, 55 lærere og 25 pædagoger. Vi er indstillede på udvikling og at på at omsætte den til virkelighed i dagligdagen.

Fuglsanggårdsskolen er en udviklingsorienteret skole med ambitiøse og engagerede medarbejdere, med aktive interesserede forældre og en engageret synlig ledelse.

På Fuglsanggårdsskolen lægger vi vægt på tryghed og trivsel. Både som et mål i sig selv, og som forudsætning for læring. Bl.a. derfor arbejder vi aktivt med at opbygge elevernes sociale kompetencer.

 

Undervisning

På Fuglsanggårdsskolen arbejder vi i årgangsteam, og både skema, fagenes placering og hold er fleksible. Teamene er sammensat af 5 til 7 lærere og 1-3 pædagoger, som så vidt muligt i fællesskab dækker alle timer på årgangen. Der tages både hensyn til faglige og personlige kompetencer ved sammensætningen af teamene, sådan at teamet kan give både inspiration og opbakning til den enkelte.

SFO & Klub.

I fritidsdelen vægter vi at skabe et omsorgsfuldt og trygt miljø for barnet/den unge, med gode fysiske og psykiske rammer. Rammer der vil bidrage til, at udvikle hvert barn/den unge, sociale og kulturelle kompetencer via leg, samvær og læring.
I trekløveret undervisning, fritid og familie, vægter vi samarbejde med forældrene højt, og vi ønsker at samarbejdet sker i en gensidig, åben og ærlig dialog. Vi ønsker at fritidsdelens kultur, værdier og traditioner videreføres og fornys i takt med den almene samfundsudvikling.